Řízení výšky vodní hladiny
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
 

Fyzikální základ

Laboratorní úloha "Řízení výšky vodní hladiny" je tradiční úloha na regulace typu ON-OFF. Výška vodní hladiny se detekuje pomocí kovové sondy, která reaguje na změnu vodivosti při dotyku vodní hladiny. Voda je trochu přibarvena inkoustem, nikoliv pro lepší vodivost, ale pro lepší viditelnost. Řízení umožňuje ovládání přítoku vody (zapnutí a vypnutí čerpadla) a zapnutí, či vypnutí kontroly přetékání vody. Úloha je snímána WEB kamerou, obraz se přenáší on-line. Uživatel interaktivně myší na ovládacím panelu ovládá řízení výšky vodní hladiny.