Řízení výšky vodní hladiny
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
 

Úkoly

Úloha “Řízení výšky vodní hladiny” je ukázka laboratorní úlohy na regulace. Je to tradiční úkázka v lokálních i vzdálených laboratořích. Není automatizována. Regulaci ON-OFF provádíte interaktivně z WWW panelu. Čerpadlo může současně ovládat několik připojených návštěvníků, potom se trochu "přetahují" o řízení. Toto vícenásobné připojení na jednu úlohu je u studentů velmi oblibené. Úloha nemá žádný speciální metodický výstup. Pouze chce ukázat, že se přes Internet mohou ovládat nejenom hry, videa a muzika, ale i nějaká konkrétní aparatura, nějaké reálné pokusy, aj. Úloha je hravá, je historicky nejstarší naší vzdálenou laboratorní úlohou (byla spuštěna 2.2. 2002), je na ni nejvíce přístupů (dosud asi 6.500 přístupů).