Řízení výšky vodní hladiny
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
 

Návod používání

Připojení ke vzdálené úlohy se realizuje přes libovolný webový prohlížeč, browser (MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, aj.) podporující Javu. Javu buď máte nainstalovanou, resp. si doinstalujete, např. free download z www.java.com

Vyberete "Spustit úlohu" z nabídky menu poklikáním na jejím linku. Možná zde nastane malé zpoždění, protože přecházíme na úplně jiný počítač, kde hadware úlohy, načítají se aplety, připomínáme, že je třeba mít nainstalovanou Javu. Automaticky se spustí zobrazí interaktivní řídící panel, kde se dá tlačítky “Pump control” START, STOP a “Overflow checking” DISABLE ovládat celé řízení vodního čerpadla. Stavové signály “Probe 1 status” a “Probe 2 status” hlásí výšku vodní hladiny na sondě1 nebo sondě2, Stavový signál “Pump status” dává informaci, že se právě zapnulo čerpadlo. Možná zde uvidíte malé časové zpoždění, kdy jste zapnuli čerpadlo stiskem START a hned se zobrazí “Pump in operation” a teprve za chvíli se objeví přítok vody na WEB kameře (pozn.: na rychlých sítích je to skoro on-line, bez zpoždění!).

Pokud budete chtít, aby voda přetékala, přepněte “Overflow checking” na DISABLE a voda bude přetékat. Nebojte se, je to oblíbení činnost našich návštěvníků. Vodní okruh je uzavřený, vodu nevyčerpáte. A dokonce ani když necháte čerpadlo úmyslně zapnuté, bude vodní čerpadlo za 5 minut automaticky odpojeno!!! Ale raději ho vypněte. “Sichr je sichr”

Současně může být na tuto úlohu napojeno i více zájemců. Uvidíte jejich i své adresy v poli "Connected users".