Řízení výšky vodní hladiny
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
 

Nástroje, technologie

Klient (to jste Vy) potřebuje pro přístup do laboratoře pouze libovolný prohlížeč (browser) (MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, aj.) podporující Javu. Javu buď máte nainstalovanou, resp. si doinstalujete, např. free download z http://www.java.com. Pro takzvaný přímý přístup na vzdálenou úlohu požíváme port 80 a port 8899. Pro takzvaný nepřímý přístup (na dalších vzdálených laboratorních úlohách) využíváme pouze port 80, který je u všech uživatelů vždy otevřený.

Server (ten jsme vytvořili my) je vystavěn na počítači PC (např. Pentium 4, AMD aj. stačí i slabší počítače) s operačním systémem Windows-98-ME-2000-XP-Vista. K tomuto počítači je připojen měřicí systém ISES (libovolná verze ISES PCI Professional, ISES základní ISA, či ISES Professional ISA). Na tomto serveru běží nějaký WEB server (typicky Apache, či Windows WEB server, aj. – není důležitý konkrétní typ). Dále jsou na tomto serveru spuštěny servery “MeasureServer” (pro měření) a “ImageServer” (pro obrazový přenos) ze softwareové stavebnice ISES WEB Control.

Fyzická adresa úlohy "Řízení výšky vodní hladiny" je http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz.
Na této adrese je prozována od svého spuštění, od 2.2. 2002.

Systém ISES PCI Professional:


ISES WEB Control:
Softwareová stavebnice ISES WEB Control je soubor programových utilit (spustitelných souborů “MeasureServer” pro měření a “ImageServer” pro obrazový přenos a asi 20 Java apletů, které mají mnoho volitelných parametrů, které se zadávají jako jednoduché texty). Vybrané aplety se poskládají do WWW stránky a tak jednoduše vznikne i složitá vzdálená laboratorní úloha typu Remote Control. Podrobněji článek (je anglicky i česky) a Manuál ISES WEB Control (only Czech).

Nabídka:
Uživatelům systémů ISES PCI Professional, ISES základní ISA, ISES Professional ISA
zhotovíme "na klíč" libovolný vzdálený internetově ovládaný experiment.